Thiet ke website | Web design Company | Thư viện Webmaster | Designer

THƯ VIỆN WEBMASTER: Trang chủ Software
Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47 Warning: Attempt to modify property of non-object in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/components/com_jomcomment/mambots.php on line 143 Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47 Warning: Attempt to modify property of non-object in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/components/com_jomcomment/mambots.php on line 143 Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47 Warning: Attempt to modify property of non-object in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/components/com_jomcomment/mambots.php on line 143 Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47 Warning: Attempt to modify property of non-object in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/components/com_jomcomment/mambots.php on line 143 Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47 Warning: Attempt to modify property of non-object in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/components/com_jomcomment/mambots.php on line 143 Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47 Warning: Attempt to modify property of non-object in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/components/com_jomcomment/mambots.php on line 143 Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47 Warning: Attempt to modify property of non-object in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/components/com_jomcomment/mambots.php on line 143 Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47 Warning: Attempt to modify property of non-object in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/components/com_jomcomment/mambots.php on line 143 Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47 Warning: Attempt to modify property of non-object in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/components/com_jomcomment/mambots.php on line 143 Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47 Warning: Attempt to modify property of non-object in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/components/com_jomcomment/mambots.php on line 143 Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47 Warning: Attempt to modify property of non-object in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/components/com_jomcomment/mambots.php on line 143 Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47 Warning: Attempt to modify property of non-object in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/components/com_jomcomment/mambots.php on line 143

Softwares

Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47

CASE Studio v2.25.0.10 (ERD Drawing Tool)

Features and Enhancements:
New Reverse Engineering Dialog
·          Automatic saving of settings under new alias name.
·          Aliases displayed in grid.
HTML Reports
·          Style preview available on the Generate HTML report dialog.
·          Image maps available in the ER diagram.
SQL/DDL Preview
·          New DDL tab added to Entity and Relationship dialogs.
The Options Dialog Improved (formerly Environment Setup dialog)
·          Conversion between databases settings added to the Options dialog.
·          Patterns for Text Objects removed (accessible from Text Objects only).
·          Enabled databases added to the Options dialog.
·          Possibility to select default target database.
The Model Properties Dialog Improved
·          Possibility to add a link to external documents like *.doc files.
Right-Click Options
·          Right click options have been added to left sided OverView tree (for ERD, model, submodels and entities).
·          Right-click options have been improved and modified in accordance with consistency requirements (dialogs Reverse Engineering, Script Generating, Visible relationships in Submodel and Submodel).
Sybase ASE
·          Added support for newer Sybase ASE 15.0 ESD #2, Sybase ASE 12.5.3a and Sybase ASE 12.5.4.
·          Encryption columns supported, however, Create encryption items are not loaded.\
Oracle 10g and Oracle 9i
·          Reverse engineering script modifed.
·          The Reverse engineering process for Oracle will be concluded by a message: "Process completed" in the Log window. (also Oracle 8).
·          The Load all accessible objects "ALL_" checkbox removed from the RE dialog. (also Oracle 8).
PostgreSQL 8.1 and PostgreSQL 8.0
·          Unique constraints generated via Alter table.
·          Modified handling of Serial and BigSerial datatypes and sequences. New checkbox "Load primal serial data types" checkbox added to Reverse engineering dialog.
·          New checkbox "Generate Index to Foreign Key" available on the Relationship dialog.
  Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47

PHP Designer 7.2.2 Full (09/10/2010)

PHP Designer

Sức mạnh trong PHP nằm ở khả năng ấn định nó vào -và cùng với các ngôn ngữ và công nghệ web khác. Do đó, phpDesigner không chỉ hỗ trợ PHP mà còn các ngôn ngữ web khác như HTML, MySQL, XML, CSS, JavaScript, VBScript, Java, C#, Perl, Python và Ruby!

Hỗ trợ cho các nhà phát triển WAMP/LAMP and AJAX thông qua tính năng đánh dấu cú pháp thông minh, tự động chuyển đổi giữa các bộ đánh dấu cho PHP, HTML, CSS, và JavaScript dependant phụ thuộc vào vị trí của bạn trong tài liệu và làm mờ phần mã còn lại.

Tính năng:

Syntax Highlighters (đánh dấu cú pháp)
Chỉnh sửa thông minh và nâng cao
Quản lí file và dự án
PHP
Debug/Run & Preview(gỡ rối/chạy và xem trước)
HTML/XHTML
Hướng dẫn tích hợp
Thư viện mã
Các công cụ
Mã hóa file
Giao diện người dùng
Các dịch vụ

OS: Windows XP/Vista/7

Home Page: http://www.mpsoftware.dk/phpdesigner.php

  Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47

RIOT Radical Image Optimization Tool

Main features:
- Open multiple graphic file formats by looking first at the magic number (it does not need file extension to recognize format)including support for uncommon images types (up to 128 BPP, integer and floating point. EX: hdr images, 16 bit grayscale, etc)Adaptive logarithmic tone mapping algorithm (Drago) used for HDR images
save and optimize JPEG, GIF and PNG with a simple, clean user interface
- Dual view: original - result. Automatic preview of resulting image
the compression and the results are comparable to those of commercial products.
- Fast processing (all is done in memory); see instant results including resulting filesize
- Decide if you want to keep metadata (comments, IPTC, Adobe XMP, EXIF profiles, ICC profiles). Unsupported metadata is removed
- Common tools: pan and zoom, rotate, flip
resize image by using best known resample filters (ex: Lanczos3, Catmull Rom, Bicubic, and others)

  Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47   Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47

Biến laptop sử dụng windows 7 thành điểm phát wifi

Trên Windows 7 có một chức năng chưa được Microsoft chính thức giới thiệu bởi nó vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện: biến máy tính thành một điểm phát sóng Wifi (nhằm mở rộng khoảng cách phủ sóng nội bộ không dây tùy theo nhu cầu sử dụng) mà không cần phải thiết lập phức tạp như phương pháp ad-hoc.

Connectify

Chức năng này cho phép máy tính của bạn trở thành một điểm truy cập (Hotspot) để các thiết bị như điện thoại, máy tính có thể truy cập vào nhằm chia sẻ đường truyền Wifi. Tuy nhiên như đã nói, chức năng nêu trên vẫn chưa được hoàn thiện do đó muốn sử dụng, bạn có thể thông qua một phần mềm của hãng thứ ba có tên Connectify.

  Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47

Adobe Illustrator CS5 15.0.1 Multilanguage.Includes Video Tutorial

 

Adobe Illustrator CS5 15.0.1 Multilanguage.Includes Video Tutorial (20/08/2010) | 4.13 GB

Creation of expression vector illustrations for any project. Experts in the field of design around the world choose Adobe Illustrator CS5 for exceptional accuracy and functionality of advanced tools for drawing, expressive and vibrant brush, a large set of tools that allows to save time, and integration with online services, Adobe CS Live.V for a limited period of time CS Live services are provided free of charge.

System requirements:
* Processor Intel ® Pentium ® 4 or AMD Athlon ® 64
* Microsoft ® Windows ® XP with Service SP3; Windows Vista ® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with SP1 or Windows 7
* 1 GB of RAM
* 2 GB free hard disk space for installation; additional free space required during installation (can not install on removable flash storage devices)
* Screen resolution of 1024x768 (recommended 1280x800) with 16-bit video card
* DVD-ROM drive
* Broadband Internet connection required for online services


Adobe Illustrator Professional CS5 New Features:

Year: 2010
Manufacturer: lynda
Country: United States
Language: English
Author: Mordy Golding
Duration: 2 hours
Sample Files: None

In Illustrator CS5 New Features, author Mordy Golding discusses noteworthy features and improvements in the latest upgrade of Adobe's vector graphics editor and drawing program. This course includes overviews of perspective drawing, expressive bristle brushes, and variable-width strokes, as well as anti-aliasing features for web design, a new Artboards panel, improvements to symbols and drawing modes, and integration with Adobe Flash Catalyst.

Topics include:
* Creating complex art from basic shapes with the Shape Builder tool
* Transforming flat artwork using perspective grids and vanishing points
* Creating variable-width strokes
* Controlling dashed line length, corners, and gaps
* Creating original brushes using the Brushes panel
* Adding arrowheads to strokes
* Creating web-ready graphics, text, and slices
* Integrating with Flash Catalyst

Format: Clips QuickTime (. Mov)
Video: AVC 960x600 15fps ~ 100Kbps
Audio: AAC 48kHz 2ch 96Kbps

Lynda.com Adobe Illustrator Professional CS5 Essential Training:

Year: 2010
Manufacturer: lynda
Country: United States
Language: English
Author: Mordy Golding
Length: 10:00
Sample Files: None

In Illustrator CS5 Essential Training, author Mordy Golding explains the core concepts and techniques that apply to any workflow in Illustrator, whether designing for print, the web, or assets for other applications. This course includes a detailed explanation of the elements that make up vector graphics-paths, strokes, and fills-and shows how to use each of Illustrator's drawing tools. Also demonstrated are techniques for combining and cleaning up paths, organizing paths into groups and layers, text editing, working with color, effects, and much more.

Topics include:
* Setting up a new document based on the output destination
* Using rules, guides, and grids
* Making detailed selections
* Drawing and editing paths with the Pen and Pencil tools
* Creating compound vector shapes
* Understanding the difference between point and area text
* Applying live effects
* Creating color swatches
* Transforming artwork with Rotation, Scale, and Transform effects
* Placing images
* Working with masks
* Printing, saving, and exporting artwork

Format: Clips QuickTime (. Mov)
Video: AVC 960x600 15fps ~ 100Kbps
Audio: AAC 48kHz 2ch 96Kbps

  Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47

Google Chrome 6.0.495.0 Dev Portable

20.8 Mb

Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make the web faster, safer, and easier. In Google Chrome, you can get anywhere on the Web with one box. The address bar that sits at the top of the normal Google Chrome window simplifies your Internet experience by doubling as a search box. You can also use it to bookmark websites and stay aware about the security of a website.


Search
Type your search query in the address bar, and it automatically suggests related queries and popular websites, based on your input. (Google Suggest is the default service that provides auto-suggestions unless your default search engine uses an alternate service.)

Visit a webpage
If you know the specific web address you're trying to access, type it directly in the address bar. Press Enter on the keyboard or click the arrow icon to load the webpage. As you type, Google Chrome also automatically searches your browsing history and shows you the number of matches at the bottom of its drop-down menu.

Create a bookmark
If you come across an interesting webpage that you'd like to access again in the future, click the star icon on the browser toolbar to create a bookmark. A bubble confirming the addition of the bookmark appears. To tweak the bookmark's name, edit the text in the 'Name' field. Use the 'Folder' drop-down menu to choose where you want to store the bookmark. Learn more about organizing bookmarks. To tweak the bookmark's URL, click the Edit button. If you accidentally clicked the star icon, you can quickly revert your action by clicking the Remove link. Learn more about deleting bookmarks.

Website security
If Google Chrome detects that the website you're trying to access will securely transmit data using SSL, you'll see the following:
The background color of the address bar changes to gold.
The 'https' in the URL appears in green for websites with SSL-secured connections established.
A lock icon appears at the end of the address bar.
If a SSL-secured connection cannot be established, then you'll see an alert icon at the end of the address bar, among other possible browser warnings. You can click the icon to open the 'Security information' dialog box and see more information.

  Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47   Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47   Notice: Use of undefined constant add_css - assumed 'add_css' in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 47  
Trang 1 trong tổng số 15

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Notice: Undefined variable: author_link in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/modules/mod_feedburneremailsubs_15/mod_feedburneremailsubs_15.php on line 19

Điền địa chỉ email muốn nhận tin mới từ Thư Viện Webmaster:

Donate US

- Ủng hộ THƯ VIỆN WEBMASTER bằng tin nhắn điện thoại. Soạn tin SMS TVW gửi đến 8717 hoặc 8617

- Ủng hộ qua Ngân Lượng

- Donate US via Paypal

THỐNG KÊ THÀNH VIÊN

Total Members : 5372
Latest Member : nguyenhieu2303
Members Online : 0

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Notice: Undefined variable: guestinfo in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/modules/mod_vvisit_counter/helper.php on line 80 Notice: Undefined variable: formattime in /home/pro/domains/thuvienwebmaster.com/public_html/modules/mod_vvisit_counter/helper.php on line 81
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1322
mod_vvisit_counterHôm qua2465
mod_vvisit_counterTuần này11667
mod_vvisit_counterTuần trước11646
mod_vvisit_counterTháng này48691
mod_vvisit_counterTháng trước56805
mod_vvisit_counterTất cả4239221

Đang trực tuyến: 98
IP: 54.196.62.132

MỚI BÌNH LUẬN

aheadWorks - AJAX Cart Pro
làm ơn gửi cho tôi module này vào email
AITOC - Layered Navigation Pro
24/9 link die , check lại admin ơi
Jms Multi Site v1.2.8 – Joomla Multiple
Link die hết rồi còn để bài viết làm gì
Download Cashflow 101 & 202 Full 3CD
sao link die hết rồi vậy ad
Go Up light ani and none ani 582TGp - Po
lam sau download duoc
JM Mozanis - Magento Store Theme
sao chưa có link dowload vậy admin. hic
200 Animated Templates Powerpoint 2007
bạn gửi files này vào mail tuyenphamgl@g
200 Animated Templates Powerpoint 2007
link die rồi, chán quá, nạp 15000 cho bạ
Bộ icon chim cánh cụt.
Sao tui kô down dc vậy admin.. Có link
Spring & Summer Landscapes Vector
link bộ này còn k vậy ad
40 Spa HD Wallpapers
Photo Trẻ em- Children 5
link die rồi vui lòng cập nhật lại
Source code xổ số, thống kê, dò số, soi
hix.admin xem the nao sao lai chuyen lin
Hỗ trợ kỹ thuật
Kỹ Thuật
Administrator
Administrator
Support Online
Quảng Cáo
Support Online
Tài Khoản
Administrator
Administrator
Tin nhắn giấu số
SMS Hider
Dành cho thành viên
Đăng ký thành viên
Nạp Mana vào tài khoản
Thông báo từ BQT

Hướng dẫn nạp Mana
Nạp Mana bằng tin nhắn SMS
Nạp Mana bằng card điện thoại
Nạp Mana bằng cổng TTĐT Paypal
Nạp Mana bằng CK ngân hàng


Follow us on Twitter   Follow us on Facebook   Feed burner   Follow us on Google Buzz   Follow us on Stumblerupon   Follow us on Delicious